Centrum DER-MED
TikTok
YouTube
Instagram
Facebook

Usuwanie podejrzanych zmian skórnych Kraków

Usuwanie podejrzanych zmian skórnych Kraków

Zabieg w kategoriach:

Chirurgia onkologiczna Usuwanie podejrzanych zmian skórnych Kraków

Zmiany, które budzą jakiekolwiek podejrzenia, najlepiej i najbezpieczniej usunąć chirurgicznie za pomocą skalpela. Wycina się je z odpowiednim marginesem skóry, aby w całości pozbyć się zagrażającej zdrowiu tkanki. Jest to warunek prawidłowego zabiegu. Następnie znamię wysyłane jest do laboratorium na badanie histopatologiczne, które daje odpowiedź czy wycięta zmiana była zdrowa czy onkologiczna.

W naszym Centrum zabieg usu­wa­nia zmian skór­nych wyko­ny­wany jest przez lekarzy chirurgów, chirurgów dziecięcych, chirurgów onkologów oraz dermatochirurgów. Tak doświadczeni specjaliści dają gwa­ran­cję pre­cy­zyj­nego usu­nię­cia naro­śli jak rów­nież zszy­cia rany w taki spo­sób, aby bli­zna była jak naj­mniej widoczna.

Dodatkowo po usu­nię­ciu szwów możemy zapro­po­no­wać Państwu odpo­wied­nią dla bli­zny pro­fi­lak­tykę prze­ciw­bli­znową, aby zre­du­ko­wać do mini­mum ryzyko two­rze­nia się blizn prze­ro­sto­wych i kelo­idów (bliznowców).

Poznaj szczegóły

Znamiona naskórkowe brodawkowe są twarde, wystające, w kolorze skóry lub o brunatnym odcieniu. Znamiona komórkowe barwnikowe występują najczęściej, mogą mieć powierzchnię gładką lub zrazikowatą. Najczęściej są jasnobrunatne lub ciemnobrązowe. Bywają owłosione. Najwięcej znamion tego typu pojawia się między 20 a 30 rokiem życia.

Znamię wrodzone może zajmować bardzo rozległe powierzchnie. Bywa owłosione. Zespół znamion aktywnych (dysplastycznych) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju czerniaka. Znamiona te są zazwyczaj liczne i większe niż pozostałe, mają niejednolite brzegi i niejednolity kolor, przechodzą bez ostrej granicy do skóry otaczającej, a wypukłości są nierównomierne.

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

Jest to badanie pod mikroskopem materiału cytologicznego (komórkowego) lub histologicznego (tkankowego). Każda zmiana wycięta ze skóry lub tkanki podskórnej powinna zostać zbadana przez wykwalifikowanego histopatologa. Każdy rodzaj wyciętej zmiany posiada specyficzną dla siebie budowę histologiczną (rodzaj i układ komórek). Pozwala to na odróżnienie od siebie np. brodawki od włókniaka albo znamienia barwnikowego od czerniaka złośliwego. Ma to decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o dalszym postępowaniu z pacjentem. Badanie histopatologiczne daje również odpowiedź, czy zmiana chorobowa została usunięta z marginesem zdrowych tkanek, czyli w całości.

Centrum DER-MED

Zalety

 • Całkowite usunięcie zmiany skórnej wraz z odpowiednim marginesem.
 • Możliwość zbadania usuniętej zmiany tzw. badanie histopatologiczne i ocenienia stopnia złośliwości.
 • Szybkie usunięcie problemu.
 • Ciągła opieka Profesjonalistów podczas leczenia.
 • Znieczulenie miejscowe.
 • Możliwość zbadania zmiany pod wideodermatoskopem czy zmiana kwalifikuje się do natychmiastowego wycięcia czy do obserwacji.

Efekty

 • Usunięcie zmiany z okolicy twarzy czy na ciele.
 • Informacja czy zmiana była łagodna.
 • Profilaktyka nowotworowa.

Wskazania

 • Włókniaki.
 • Kaszaki.
 • Tłuszczaki.
 • Nagniotki.
 • Modzele.
 • Znamiona barwnikowe "pieprzyki".
 • Brodawki, kurzajki.

Główne przeciwwskazania

 • Ciąża i karmienie piersią, chyba, że lekarz zdecyduje inaczej.
 • W obrębie miejsca, gdzie znajduje się znamię, występuje zakażenie bakteryjne, wirusowe lub grzybicze.
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi i krążenia.
 • Opryszczka w miejscu zabiegowym.
 • Zły stan zdrowia.
 • Uczulenie na lek znieczulający.
Centrum DER-MED

Proces zabiegu

1. Konsultacja z chirurgiem - onkologiem.

Podczas konsultacji lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad, aby wykluczyć przeciwwskazania do zabiegu. Następnie ogląda zmianę skórną oraz przedstawia plan terapii.

Zanim lekarz przystąpi do usuwania zmiany skórnej, podaje pacjentowi znieczulenie miejscowe. Następnie za pomocą sterylnych narzędzi usuwa zmianę oraz zakłada szwy.

Podczas wizyty kontrolnej z pacjentem lekarz zdejmuje szwy oraz ocenia proces gojenia się rany.

Przygotowanie do zabiegu

Przygotowanie

Przygotowanie do zabiegu

Zabieg nie wymaga specjalnego przygotowania. Ważne jest jednak szybkie umówienie w przypadku niepokojącej zmiany skórnej oraz stała kontrola pieprzyków np. u dermatologa i badanie ich. Najdokładniejsze badanie umożliwia wideodermatoskopia.

Jak wygląda przygotowanie do zabiegu?

Każda zmiana skórna przed usunięciem jest dokładnie oceniana przez lekarza, a w razie potrzeby wykonuje się także badanie dermatoskopowe lub wideodermatoskopowe.

Wycięty materiał oddawany jest do badania histopatologicznego. W razie rozpoznania czerniaka ocenia się jego stopień zaawansowania w oparciu o specjalnie, w tym celu stworzone skale. W zależności od wyniku poszerza się diagnostykę celem wykrywania ewentualnych przerzutów do węzłów chłonnych i innych narządów oraz kieruje Pacjenta na odpowiednie leczenie onkologiczne.

Cena
Usunięcie zmiany skórnej od 300 Cena ustalana jest przez lekarza w zależności od wielkości zmiany.
Badanie histopatologiczne od 80
Konsultacja lekarza - chirurga Konsultacja lekarza jest bezpłatna w przypadku wykonania zabiegu tego samego dnia. 250
Konsultacja lekarza dermatologa Konsultacja jest bezpłatna w przypadku wykonania zabiegu tego samego dnia. 250
Wszystkie prawa zastrzeżone
© 2024 Centrum DER-MED Kraków
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych