• English

Prof. dr hab. n. med. Piotr Skotnicki

Prof. dr hab. n. med. Piotr Skotnicki

Chirurg Onkolog

Prof. dr hab. n. med. Piotr Skotnicki ukończył studia w 1993 roku, otrzymując dyplom lekarza UJ. Prof. dr hab. n. med. Piotr Skotnicki przez wiele lat związany był z Centrum Onkologii im. M. Curie – Skłodowskiej Oddział w Krakowie. Prof. dr hab. n. med. Piotr Skotnicki  był także ordynatorem oddziału zabiegowo-chirurgicznego w Szpitalu św. Rafała w Krakowie.

Liczne polskie i zagraniczne publikacje, badania naukowe, czynny udział w sympozjach naukowych, konferencjach, prowadzenie cyklu szkoleń z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka piersi, to tylko niektóre z wybitnych osiągnięć Pana Profesora. Stopień Doktora, potem habilitacja, następnie tytuł Profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego potwierdzają Profesora kwalifikację.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Skotnicki jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz European Society for Therapeutic Radiology and Oncology.