• English

Diagnostyka wideodermatoskopem

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Dermatoskopia zmian skórnych

Centrum DER-MED oferuje unikatowe badanie zmian skórnych, urządzeniem FotoFinder. To badanie w kierunku czerniaka przy pomocy kamery komputera. Badanie wykonuje lekarz Dermatolog. Jest szybkie, bezbolesne, a co najważniejsze bardzo miarodajne. Komputer archiwizuje zdjęcia, tak, aby w przyszłości można było porównać czy zmiana rośnie czy też ustabilizowała się.

 

 

 

 

ZALETY ZABIEGU

  • bez­pieczne
  • bez­bo­le­sne
  • moż­li­wość wie­lo­krot­nych powtó­rzeń (zale­cane przy więk­szej ilo­ści znamion)
  • brak ogra­ni­czeń wiekowych
  • można wyko­ny­wać u kobiet cię­żar­nych

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: od 200zł
Czas: 15 - 30 minut
Znieczulenie: nie
Specjalista: dr Irena Serówka
dr Katarzyna Podolec

dr n.med. Anna Krajewska-Wojtyś

DLACZEGO WYBRAĆ
DERMATOSKPIĘ ZMIAN SKÓRNYCHW CENTRUM DER-MED?

Ocena der­ma­to­sko­powa zmian skór­nych wymaga dużego doświad­cze­nia. Podczas każ­dego bada­nia zmiany skórne oglą­dane są spe­cjal­nym urzą­dze­niem – der­ma­to­sko­pem. Oglądany w nim obraz jest trój­wy­mia­rowy i dzięki oświe­tle­niu dio­do­wemu oraz 20-krotnemu powięk­sze­niu pozwala na nie­zwy­kle wyraźną ocenę struk­tury wewnętrz­nej zna­mie­nia, guzka czy plamy na skórze. Jeżeli lekarz ma wąt­pli­wo­ści co do oceny der­ma­to­sko­po­wej, zmiana jest wyci­nana chi­rur­gicz­nie i badana histopatologicznie.

WSKAZANIA DO ZABIEGU

  • znamię szybko rośnie
  • znamię łusz­czy się, swę­dzi, krwawi
  • znamię ma nie­re­gu­larne brzegi
  • znamię ma nie­jed­no­lity kolor
  • znamię zmie­nia się

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres [email protected]