• English

Usuwanie laserowe

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Laserowe usuwanie zmian skórnych

Laser Sciton ProFractional, to naj­no­wo­cze­śniej­szy i naj­bar­dziej pre­cy­zyjny laser do odmła­dza­nia i likwi­da­cji defek­tów skór­nych. To abso­lutna rewo­lu­cja w walce z bli­znami, zmarszcz­kami, roz­stę­pami, prze­bar­wie­niami oraz wszel­kimi innymi zmia­nami skórnymi.

Swoją nie­za­wod­ność Sciton zawdzię­cza połą­cze­niu dwóch współ­pra­cu­ją­cych ze sobą modu­łów: „pro­frac­tio­nal” oraz „micro peel” (peeling lase­rowy złusz­cza­jący naskó­rek), które wzmac­niają wza­jem­nie sku­tecz­ność i powo­dują, że efekty widoczne są już po pierw­szym zabiegu. Zintegrowanie obu funk­cji pozwala na opra­co­wa­nie indy­wi­du­al­nego pro­gramu lecze­nia i dosto­so­wa­nia go do potrzeb pacjenta tak, aby oddzia­ły­wał na kon­kretną dolegliwość:

  • usu­wa­nie zmian skór­nych w tym: kurza­jek, włók­nia­ków, bro­da­wek, pie­przy­ków i innych narośli
  • wygła­dza­nie zmarszczek
  • usu­wa­nie blizn, kory­go­wa­nie rozstępów
  • naprawa skóry; zwal­cze­nie zro­go­wa­ce­nia naskórka, czy też zabu­rze­nia pigmentacji.

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: od 600zł
Czas: do 40 minut
Specjalista: dr Irena Serówka
dr Marta Librant- Suska
dr Katarzyna Podolec
dr Anna Krajewska - Wojtyś

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres [email protected]