• English

Nawilżanie i obkurczanie pochwy

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Obkurczenie i nawilżenie pochwy

DER-MED wykonuje zabieg obkurczenia i nawilżenia pochwy, który zapew­nia obkur­cze­nie pochwy, odbu­dowę błony ślu­zo­wej oraz reduk­cję pro­blemu nie­trzy­ma­nia moczu bez inter­wen­cji chirurgicznej.

EFEKTY ZABIEGU

  • odbudowa błony śluzowej
  • lepsze nawil­że­nie pochwy
  • zmniejszenie i poprawa ela­stycz­no­ści pochwy

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: od 1100zł
Czas: 30 minut
Znieczulenie: nie
Ilość zabiegów w serii: 1 - 2
Odstępy: 4 tygodnie
Specjalista: dr Izabela Danielak
  dr Marta Librant- Suska
  dr Tomasz Mierzwiński
  dr Bartosz Drygała

JAK WYGLĄDA
OBKURCZANIE I NAWILŻENIE POCHWY W CENTRUM DER-MED?

Niezwykle pre­cy­zyjny, skuteczny i nie­in­wa­zyjny zabieg MonaLisa Touch zapew­nia obkur­cze­nie pochwy, odbu­dowę błony ślu­zo­wej oraz reduk­cję pro­blemu nie­trzy­ma­nia moczu bez inter­wen­cji chi­rur­gicz­nej. Kontrolowana ener­gia lasera dostar­czana jest do kanału pochwy oraz obszaru jej wej­ścia, powo­duje „ogrza­nie” tka­nek. Na sku­tek tego docho­dzi do obkur­cza­nia się kola­genu w tkance, błona ślu­zowa pochwy staje się bar­dziej napięta i ela­styczna. Proces ten powo­duje zmniej­sze­nie jej wiot­ko­ści oraz niwe­lo­wa­nie skut­ków zespołu roz­luź­nie­nia pochwy.

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres [email protected]