• English

Liposukcja Body Jet

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Liposukcja Body Jet – odsysanie tkanki tłuszczowej

Centrum DER-MED wykonuje liposukcję Body Jet, która jest inno­wa­cyjną metodą likwi­do­wa­nia tkanki tłusz­czo­wej i mode­lo­wa­nia ciała. Zabieg prze­pro­wa­dza się przy zasto­so­wa­niu tech­no­lo­gii WAL (water-jet assi­sted lipo­suc­tion), która pozwala bez­piecz­nie i selek­tyw­nie usu­nąć tłuszcz oraz przy­wró­cić ide­alną figurę przy pomocy spe­cjal­nego stru­mie­nia roz­tworu wod­nego. To naj­lep­sza alter­na­tywa dla walki z nad­mia­rem kilo­gra­mów – jest nie­zwy­kle pre­cy­zyjna i o wiele mniej inwa­zyjna niż tra­dy­cyjne metody chirurgiczne.

PRZECIWSKAZANIA DO ZABIEGU

  • nie­le­czona cukrzyca
  • nad­ci­śnie­nie
  • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi
  • cho­roby serca
  • nie­wy­dol­ność nerek
  • nie­wy­dol­ność wątroby
  • stany zapalne

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: od 3500zł- zapytaj o PŁATNOŚĆ NA RATY!
Czas: od 2h
Znieczulenie: tak, zapytaj o możliwość znieczulenia gazem rozweselającym - podtlenkiem azotu
Specjalista: dr Robert Wilk

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres [email protected]