• English

Lipoliza iniekcyjna Dermastabilon

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Lipoliza iniekcyjna

Centrum DER-MED wykonuje lipolizę iniekcyjną za pomocą preparatu Aqualyx, który jest niechirurgiczną alternatywa liposukcji. Jest zabie­giem znacz­nie łagod­niej­szym, wyróż­nia się nie­ope­ra­cyj­nym postę­po­wa­niem i nie wyłą­cza z codzien­nego funk­cjo­no­wa­nia. Aqualyx wstrzyk­nięty w tkankę tłusz­czową powo­duje nisz­cze­nie komó­rek tłusz­czo­wych, które zostają natu­ral­nie wyda­lone z organizmu.

POLECANE MIEJSCA WYKONANIA ZABIEGU

 • kończyny górne - w okolicy tricepsu
 • fałdy na plecach (poniżej żeber)
 • brzuch
 • biodra
 • "bryczesy"
 • okolica podpośladkowa
 • wewnętrzna strona ud
 • wewnętrzna strona kolan
 • podwójny podbródek
 • ginekomastia męska
 • tłuszczaki
 • bawoli karczek (po terapii antyretrowirusowej)

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: od 230zł
Czas: 30 minut
Znieczulenie: tak
Ilość zabiegów w serii: 3-6
Odstępy: 4 tygodnie
Specjalista: dr Marta Librant- Suska
dr Anna Krajewska-Wojtyś
dr Irena Serówka
dr Katarzyna Podolec

DLACZEGO WYBRAĆ
LIPOLIZĘ INIEKCYJNĄ W CENTRUM DER-MED?

Wykorzystujemy najlepszej jakości dostępne preparaty. Dermastabilon to precyzyjny pre­pa­rat do zabie­gów iniek­cyj­nego usu­wa­nia tkanki tłusz­czo­wej. Od momentu poja­wie­nia się preparatu każdy pacjent zyskał mozli­wość usu­nię­cia tkanki tłusz­czo­wej w spo­sób zupeł­nie nie­in­wa­zyjny i zde­cy­do­wa­nie tańszy.

PRZECIWSKAZANIA DO ZABIEGU

 • ostre cho­roby nerek i wątroby
 • cukrzyca
 • cho­roby tar­czycy
 • cho­roby krwi związane z nad­mier­nym krwa­wie­niem
 • stałe sto­so­wa­nie leków roz­rze­dza­ją­cych krew
 • ciąża i karmienie piersią

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres [email protected]