• English

Laserowe leczenie trądziku

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Leczenie trądziku

Centrum DER-MED posiada system ACLEARA - nową, najskuteczniejszą broń na trądzik. ACLEARA to połączenie mocy lasera i mecha­ni­zmu próżni. Metoda leczenia tą nowoczesną i bezpieczną technologią pole­cana jest oso­bom bory­ka­ją­cym się z cerą trądzikową i pro­ble­mem trą­dziku, opor­nym na lecze­nie anty­bio­ty­kami. System Acleara świet­nie radzi sobie zarówno z trądzikiem młodzieńczym, trądzikiem osób dorosłych, jak i z trądzikiem różowatym. Wykorzystje się je również do zabiegów kosmetycznych związanych z oczysz­cza­niem, roz­sze­rzo­nymi porami oraz nad­mier­nym świe­ce­niem się cery. Zabieg zalecany jest wszystkim tym, którzy chcą radykalnie poprawić wygląd swojej skóry!

Najczęstsze przyczyny powstawania trądziku to:

 • nieprawidłowa praca gruczołów łojowych
 • bakterie i grzyby
 • zaburzenia hormonalne
 • stres
 • PCOS
 • insulinooporność
 • Typowe objawy trądziku:

 • zaskórniki
 • grudki
 • krostki
 • cysty
 • EFEKTY ZABIEGU LASEROWEGO LECZENIA TRĄDZIKU

  • usu­nię­cie nad­miaru sebum z porów
  • likwi­da­cja bak­te­rii P-acne na powierzchni skóry
  • zmniej­sze­nie aktyw­no­ści gru­czo­łów łojowych
  • skuteczność w przy­padku odpor­no­ści na tra­dy­cyjne formy terapii
  • badania potwier­dziły ponad 75% sku­tecz­ność w lecze­niu trą­dziku u pacjen­tów odpor­nych na leki doustne, pre­pa­raty do sto­so­wa­nia zewnętrz­nego lub tera­pie laserowe
  • natychmiastowy wpływ na zmiany skórne (24 – 48 godzin po zabiegu)
  • wysu­sza­nie i wygła­dza­nie ośrod­ków zapalnych
  • roz­ja­śnie­nie poza­pal­nych następstw trądziku
  • roz­ja­śnie­nie pig­mentu, co popra­wia wygląd skóry
  • reduk­cja rumie­nia (zaczer­wie­nie­nia) przy zmia­nach zapalnych

  CENA ZABIEGU LASEROWEGO LECZENIA TRĄDZIKU

  Koszt: od 390zł
  Czas: 30 minut
  Znieczulenie: nie
  Ilość zabiegów w serii: 4 - 6
  Odstępy: co 7 dni
  Katarzyna Kęsek
  Matylda Paliś
  Magdalena Stankiewicz
  Dorota Sztuka

  DLACZEGO WYBRAĆ
  LECZENIE TRĄDZIKU W DER-MED?

  System Acleara to nowy stan­dard w lecze­niu trą­dziku. Technologia ta łączy deli­katne zasy­sa­nie ze spe­cjal­nie fil­tro­wa­nym świa­tłem pul­scyj­nym. Acleara oczysz­cza pory i leczy zmiany trą­dzi­kowe na skó­rze. Z jego pomocą można pozbyć się nie tylko trądziku młodzieńczego czy różowatego, lecz także rozjaśnić przebarwienia, spłycić blizny potrądzikowe i zredukować rozszerzone pory. Wielofunkcyjna plat­forma Acleara jest jedy­nym urzą­dze­niem dostęp­nym na rynku posia­da­ją­cym CERTYFIKAT FDA, potwier­dza­jący sku­tecz­ność lecze­nia 4 rodza­jów trądziku:

  • trą­dzik zaskórnikowy
  • trą­dzik krostkowy
  • trą­dzik łagodny do umiarkowanego
  • zapalny trą­dzik łagodny do umiar­ko­wa­nego (w tym trą­dzik pospolity)

  PRZECIWSKAZANIA DO KOSMETYCZNEGO ZABIEGU LECZENIA TRĄDZIKU LASEREM

  • Acleara™ zwal­cza wszyst­kie, poza hor­mo­nal­nymi, przy­czyny powsta­wa­nia trądziku.

  umów się na wizytę

  Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres [email protected]