• English

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Botox

Centrum DER-MED stosuje botox w medy­cy­nie i der­ma­to­lo­gii este­tycz­nej w celu wygła­dze­nia zmarsz­czek mimicz­nych jak rów­nież lecze­nia nad­po­tli­wo­ści. Botox jest zabie­giem ostrzy­ki­wa­nia, dzięki któ­remu możemy odmło­dzić twarz poprzez cza­sowe zablo­ko­wa­nie prze­kaź­nic­twa nerwowo-mięśniowego. Wstrzyknięcie odpo­wied­nich, nie­wiel­kich dawek pre­pa­ratu likwi­duje i zapo­biega zmarszcz­kom mimicz­nym wywo­ła­nym przez kur­cze­nie się mię­śni twarzy.

EFEKTY ZABIEGU

Eliminuje:

 • bruzdy nosowo-wargowe, zapd­nięte kąciki ust
 • zmarszczki pio­nowe warg ( „zmarszczki palacza”)
 • zmarszczki mimiczne czoła
 • kurze łapki
 • zmiany potrą­dzi­kowe
 • nad­po­tli­wość w oko­li­cach pach i dłoni
 • nierówności, asymetrię warg

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: od 550zł
Czas: 30 minut
Znieczulenie: tak
Powtórzenie zabiegu: co 6 - 9 miesięcy
Specjalista: dr Marta Librant- Suska
dr Anna Krajewska-Wojtyś
dr Irena Serówka
dr Katarzyna Podolec

dr Małgorzata Ozaist

DLACZEGO WYBRAĆ
BOTOX W CENTRUM DER-MED?

Botox to szybki rezul­tat i trwały efekt. Bezbolesne zabiegi wyko­nuje lekarz, od wielu lat spe­cja­li­zu­jący się w bez­ope­ra­cyj­nych meto­dach odmła­dza­nia cery. Wykorzystujemy znane na całym świecie:

 • Azzalure – tok­syny botu­li­nowe bez­piecz­nie likwi­du­jące zmarszczki mimiczne – kurze łapki, a także ide­al­nie wygła­dza­jące fałdy na czole (pio­nowe i poziome)

WSKAZANIA DO ZABIEGU

 • eli­mi­na­cja zmarsz­czek mimicz­nych twarzy: kurzych łapek, zmarsz­czek palacza, zmarsz­czek na czole, bruzdy mię­dzy brwiami (lwia zmarszczka)
 • pod­nie­sie­nie opa­da­ją­cych powiek
 • unie­sie­nia opad­nię­tych kąci­ków ust
 • zła­go­dze­nie bruzdy na dekol­cie i szyi
 • korek­cje linii żuchwy

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres [email protected]