• English

Blefaroplastyka powiek

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Blefaroplastyka – plastyka (korekta) opadających powiek

Centrum DER-MED wykonuje plastykę opadających powiek. Nadmiar skóry na powie­kach powo­duje nie tylko star­szy i bar­dziej zmę­czony wygląd twa­rzy ale cza­sem ogra­ni­cza pole widze­nia. Rozwiązaniem tego pro­blemu jest korekta gór­nych powiek (nazwana przez leka­rzy blefaroplastyką).

Zabieg polega na usunięciu nadmiaru skóry, głównie powiek górnych, wykonuje się to zarówno przy udziale tradycyjnych technik chirurgicznych, jak rownież wykorzystując nowatorskie, mniej inwazyjne i traumatyczne metody, jak choćby blefaroplastyka z wykorzystaniem lasera.

Przewagą zabiegu laserowego jest szybsza rehabilitacja pacjenta, mniejsze ryzyko powikłań oraz mniejsza inwazyjność zabiegu.

EFEKTY ZABIEGU

  • likwidacja opadających powiek
  • polepszenie pola widzenia

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: 2990zł
Czas: 45 - 60 minut
Znieczulenie: tak
Specjalista: dr Małgorzata Ozaist
dr Katarzyna Podolec

DLACZEGO WYBRAĆ
PLASTYKĘ OPADAJĄCYCH POWIEK W CENTRUM DER-MED?

W naszym Centrum wyko­nu­jemy pla­stykę powiek za pomocą lasera frak­cyj­nego – Xide CO2. W porów­na­niu do tra­dy­cyj­nej metody chi­rur­gicz­nej, zabieg ten jest znacz­nie szyb­szy, nie pozo­sta­wia widocz­nych blizn oraz mak­sy­mal­nie skraca czas rekon­wa­le­scen­cji. Metoda ta powo­duje znacz­nie mniej­sze, krót­ko­trwałe obrzęki i siniaki niż ma to w miej­sce w przy­padku metody tra­dy­cyj­nej (chi­rur­gicz­nej skalpelem).

Dodatkowe zabiegi wykonywane w obrębie powiek to:

  • usu­nię­cie kępek żół­tych (kępki żółte, to zmiany powsta­jące najczę­ściej na tle zabu­rzo­nej gospo­darki lipi­do­wej organizmu)
  • drobne zmiany roz­ro­stowe (guzki, brodawki)
  • pod­wi­nię­cie powiek (entropion)

WYMAGANE BADANIA PRZED ZABIEGIEM

  • mor­fo­lo­gia krwi
  • czas krzep­nię­cia

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres [email protected]d.pl