• English

Leczenie nadpotliwości

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Leczenie nadpotliwości

Centrum DER-MED leczy pocenie się, które zazwyczaj jest natu­ral­nym sta­nem wyni­ka­ją­cym z naszej fizjo­lo­gii. Zdarza się jed­nak iż nasila się ono w spo­sób uciąż­liwy i nie­zwy­kle krę­pu­jący. Przyczyna takiego stanu naj­czę­ściej ma cha­rak­ter emo­cjo­nalny i z reguły doty­czy pach, dłoni oraz stóp. Jeśli pro­blem nad­mier­nej potli­wo­ści nie wynika z przy­czyn cho­ro­bo­wych, to z pomocą przy­cho­dzi nam (nie po raz pierw­szy) medy­cyna este­tyczna. Absolutnym hitem w walce z nie­chcia­nym pro­ble­mem nad­mier­nego poce­nia się jest obec­nie sku­teczny zastrzyk z pre­pa­ratu Botox, dający około 95% skuteczności.

EFEKTY ZABIEGU

  • zmniejszenie nadmiernego wydzielania potu

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: 1900zł
Czas: 30 minut
Znieczulenie: tak
Powtórzenie zabiegu co 6 - 9 miesięcy
Specjalista: dr Marta Librant- Suska
dr Anna Krajewska-Wojtyś
dr Irena Serówka
dr Katarzyna Podolec

DLACZEGO WYBRAĆ
LECZENIE NADPOTLIWOŚCI W CENTRUM DER-MED?

Wieloletnie doświadczenie naszych lekarzy, profesjonalny sprzęt oraz wysokiej jakości preparaty zapewniają skuteczność i bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów.

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres [email protected]