Medycyna estetyczna

Medycyna estetyczna

Medycyna estetyczna, jest największym sprzymierzeńcem kobiet i mężczyzn w walce z upływającym czasem i niedoskonałościami urody. Pozwala na szybką poprawę wyglądu i samopoczucia poprzez serię indywidualnie dobranych zabiegów.

Sprawdź nasze zabiegi!

TULIP – Lipofilling

Lipofilling TULIP – odmładzanie skóry własnym tłuszczemLIPOFILLNG – odmładzanie tłuszczem Amerykański system TULIP to najbardziej nowoczesna metoda lipotransferu, którego celem jest nadanie naturalnego efektu wypełnienia oraz odmłodzenia skóry. Do zabiegu wykorzystywany jest naturalny materiał wypełniający jakim jest tłuszcz pacjenta. Dzięki możliwości przeszczepienia tłuszczu wraz z komórkami macierzystymi, możemy modelować rysy i owal twarzy osiągając jednocześnie […]

Usuwanie zmarszczek oraz odmładzanie skóry

Usuwanie zmarszczekW Centrum DER-MED oddajemy Państwu do dyspozycji całą gamę rozwiązań na poprawę kondycji skóry. W naszej ofercie wyszukać można: Kwas hialuronowy Botox Zabiegi laserowe Nici PDO Osocze bogatopłytkowe Ilość i czę­sto­tli­wość zabie­gów jest dopa­so­wy­wana indy­wi­du­al­nie do potrzeb pacjenta. Efektywność zabiegu wspo­ma­gana jest spe­cjalną linią pre­pa­ra­tów i leków do pie­lę­gna­cji domowej. EFEKTY ZABIEGU wygła­dza­nie zmarszczek […]

Botox

BotoxCentrum DER-MED stosuje botox w medy­cy­nie i der­ma­to­lo­gii este­tycz­nej w celu wygła­dze­nia zmarsz­czek mimicz­nych jak rów­nież lecze­nia nad­po­tli­wo­ści. Botox jest zabie­giem ostrzy­ki­wa­nia, dzięki któ­remu możemy odmło­dzić twarz poprzez cza­sowe zablo­ko­wa­nie prze­kaź­nic­twa nerwowo-mięśniowego. Wstrzyknięcie odpo­wied­nich, nie­wiel­kich dawek pre­pa­ratu likwi­duje i zapo­biega zmarszcz­kom mimicz­nym wywo­ła­nym przez kur­cze­nie się mię­śni twarzy. EFEKTY ZABIEGU Eliminuje: bruzdy nosowo-wargowe, zapd­nięte kąciki […]

Kwas hialuronowy

Wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowymKwas hialuronowy, zamknięty w postaci żelu, wypełnia zmarszczki i wygładza powierzchnię skóry, a mannitol optymalizuje efekt zabiegu. Obecność antyoksydantu przeciwdziała szkodliwemu działaniu wolnych rodników i dodatkowo zabezpiecza kwas hialuronowy przed degradacją. MOŻLIWOŚCI ZABIEGU korekcja zmarszczek modelowanie rysów twarzy wygładzenie powierzchni skóry SZCZEGÓŁY ZABIEGU Koszt: od 1200zł Czas: około 30 minut Znieczulenie: tak Forma: […]

Nici PDO

First lift Nici PDO – odmłodzenie i bezoperacyjny lifting twarzyCentrum DER-MED zaprasza do wykorzystania nowoczesnej metody nici PDO – odmładzanie i bezoperacyjny lifting twa­rzy. Nowa jakość w medy­cy­nie estetycznej! EFEKTY ZABIEGU lifting twa­rzy usunięcie pozio­mych i pio­no­wych zmarszczek podniesienie owalu twarzy odmłodzenie skóry wygładzenie zmarsz­czek wzrost lub zmniej­sze­nie objętości SZCZEGÓŁY ZABIEGU Koszt: od 100zł/nić Czas: […]

PRP i PRF – Osocze bogatopłytkowe (wampirzy lifting) i autologiczna fibryna

Kuracja osoczem bogatopłytkowymPRP Osocze bogatopłytkowe – prawdziwy eliksir młodości (koncentrat zawierający komórki regeneracyjne i czynniki wzrostu pobudzające skórę do regeneracji) – uzyskuje się z krwi pacjenta. Nim ostrzykuje się twarz lub inne partie ciała. Osocze podane w skórę głowy wzmacnia cebulki włosów. Stosowane jest także m.in. przy korekcji blizn i rozstępów brzucha, ud, biustu. Zabiegi […]

PLASMA COMPLEX – Biostymulacja

Komórki macierzyste w BiostymulacjiMedycyna estetyczna coraz częściej staje się medycyną regeneracyjną. Sięga ona bowiem po naturalne metody regeneracji tkanki skórnej. Der-Med posiada w swojej ofercie zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego oraz fibryny bogatopłytkowej. A od niedawna największym przełomem w  regeneracji i odnowie tkanek są komórki macierzyste. NOWOŚĆ! Dlaczego KOMÓRKI MACIERZYSTE? Posiadają one 3 ważne cechy, których […]

Zabiegi laserowe

Zabiegi laseroweCentrum DER-MED to miejsce wyposażone w najnowocześniejsze lasery do rewitalizacji i odmładzania skóry – laser SCITON i Co2. Zabiegi laserem stanowią skuteczne rozwiązanie problemów blizn potrądzikowych i pooperacyjnych, zmarszczek płytkich i umiarkowanych, chropowatej skóry, ostudy i plam posłonecznych. Zastosowanie lasera jest bardzo szerokie i wszechstronne i można go dopasować indywidualnie do celowości leczenia. Szczególnie […]

Modelowanie ust

Powiększanie ustZmysłowe, pełne usta to marze­nie każ­dej kobiety. Niektórym z nas taki pre­zent dała sama natura. Natomiast tym, dla któ­rych natura nie była tak hojna, z pomocą przy­cho­dzi medy­cyna estetyczna. W swojej ofercie Centrum DER-MED posiada zabieg powiększania ust. EFEKTY ZABIEGU zmysłowe i pełne usta SZCZEGÓŁY ZABIEGU Koszt: od 1350zł Czas: 30 minut Znieczulenie: tak […]

Blefaroplastyka powiek

Blefaroplastyka – plastyka (korekta) opadających powiekCentrum DER-MED wykonuje plastykę opadających powiek. Nadmiar skóry na powie­kach powo­duje nie tylko star­szy i bar­dziej zmę­czony wygląd twa­rzy ale cza­sem ogra­ni­cza pole widze­nia. Rozwiązaniem tego pro­blemu jest korekta gór­nych powiek (nazwana przez leka­rzy blefaroplastyką). Zabieg polega na usunięciu nadmiaru skóry, głównie powiek górnych, wykonuje się to zarówno przy udziale […]

Mezoterapia

MezoterapiaMezoterapia to doskonała metoda przeciwdziałania: starzeniu się skóry, wypadaniu włosów, powstawaniu cellulitu, rozstępów i przebarwień. Polega na wstrzykiwaniu małych dawek substancji leczniczej bezpośrednio w skórę. Roztwory do mezoterapii to zazwyczaj mieszanka trzech substancji rewitalizujących (odmładzających) i regenerujących, zwanych koktajlami. Koktajle działają w zależności od składu: odżywczo, regenerująco oraz pobudzająco. Substancje te nie przechodzą do układu […]

Lipoliza iniekcyjna Dermastabilon

Lipoliza iniekcyjnaCentrum DER-MED wykonuje lipolizę iniekcyjną za pomocą preparatu Aqualyx, który jest niechirurgiczną alternatywa liposukcji. Jest zabie­giem znacz­nie łagod­niej­szym, wyróż­nia się nie­ope­ra­cyj­nym postę­po­wa­niem i nie wyłą­cza z codzien­nego funk­cjo­no­wa­nia. Aqualyx wstrzyk­nięty w tkankę tłusz­czową powo­duje nisz­cze­nie komó­rek tłusz­czo­wych, które zostają natu­ral­nie wyda­lone z organizmu. POLECANE MIEJSCA WYKONANIA ZABIEGU kończyny górne – w okolicy tricepsu fałdy […]

Leczenie nadpotliwości

Leczenie nadpotliwościCentrum DER-MED leczy pocenie się, które zazwyczaj jest natu­ral­nym sta­nem wyni­ka­ją­cym z naszej fizjo­lo­gii. Zdarza się jed­nak iż nasila się ono w spo­sób uciąż­liwy i nie­zwy­kle krę­pu­jący. Przyczyna takiego stanu naj­czę­ściej ma cha­rak­ter emo­cjo­nalny i z reguły doty­czy pach, dłoni oraz stóp. Jeśli pro­blem nad­mier­nej potli­wo­ści nie wynika z przy­czyn cho­ro­bo­wych, to z pomocą […]

Konsultacje estetyczne

Porady i konsultacje lekarskieDER-MED zaprasza do konsultacji lekarskich, gdyż możliwości jakie daje nam współ­cze­sna medy­cyna este­tyczna i kosme­to­lo­gia jest tak wiele, że cza­sami trudno samemu okre­ślić co jest dla nas naj­lep­sze. Nasi leka­rze służą radą i pomocą wtedy kiedy sami mamy wąt­pli­wo­ści z jakiego zabiegu spo­śród boga­tej oferty powin­ni­śmy skorzystać. SZCZEGÓŁY KONSULTACJI   Koszt: od […]